Zoeken
  • Groepspraktijk Coranima

Betaalbare psychologische zorg voor kinderen en jongeren

Sinds vorig jaar komt de verplichte ziekteverzekering voor het eerst tussen in psychologische zorg. Voordien was dit enkel een ledenvoordeel bij bepaalde mutualiteiten of werkgevers. Het betreft een 4-jarig proefproject dat nadien wordt geëvalueerd. De regering heeft beslist om tijdens dit ELP-project de terugbetaling in eerste instantie te beperken tot bepaalde doelgroepen. Het is een tussenstap om terugbetaling op lange termijn mogelijk te maken voor alle burgers met psychologische problemen.


Wat is een eerstelijnspsycholoog (ELP)?

Een ELP is een psycholoog die ingetekend heeft op dit ELP-project. Sessies bij een ELP worden gedeeltelijk terugbetaald door het RIZIV. Het eigen aandeel bij een ELP bedraagt slechts €11,20 per sessie, of €4 indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming.

Wat kan eerstelijnspsychologische zorg voor jou en je kind betekenen?

Deze zorg bevindt zich, zoals het woord aangeeft op de “eerstelijn”. Dat betekent dat het gaat om kortdurende, niet-specialistische zorg. De zorg richt zich op volgende doelstellingen: het maken van een diagnostische inschatting, algemene psychologische zorg en psycho-educatie. De ELP werkt veelal oplossingsgericht en beoogt het vergroten van de zelfredzaamheid. Een ELP richt zich op problemen die worden ingeschat als matig-ernstig. Het gaat om moeilijkheden die geholpen kunnen worden met een beperkt aantal sessies. Het kan gaan om angstproblemen, depressieve problemen, gedragsproblemen (bv. opstandigheid) en sociale problemen (zoals teruggetrokkenheid).

Psycho-educatie is een specifieke vorm van psychologische begeleiding. Nadat je kind of jongere een diagnose heeft verkregen (bv. ADHD, ASS,…) kan deze voorlichting krijgen over de diagnose. Psycho-educatie zorgt ervoor dat kinderen en jongeren hun gedrag beter begrijpen, accepteren en leren hoe ze met moeilijkheden kunnen omgaan.

Ook jij als ouder kan gebruik maken van deze eerstelijnspsychologische zorg. Wanneer je als ouder twijfelt of bepaalde gedragingen normaal zijn, je veranderingen opmerkt in het gedrag van je kind of je loopt ergens tegenaan in de opvoeding, kan je beroep doen op een ELP. Je bekijkt samen met je ELP hoe je tot oplossingen kan komen.

Indien meer gespecialiseerde of langerdurende zorg nodig is, kan je doorverwezen worden. Binnen ons team bieden we heel wat mogelijkheden voor zorg op maat.

Kom je in aanmerking voor terugbetaling?

Om je aan te melden bij een ELP heb je een verwijsvoorschrift nodig van de huisarts. Om als ouder opvoedingsondersteuning te verkrijgen dient het verwijsvoorschrift ook op naam van je kind gemaakt te worden. Dit verwijsvoorschrift neem je mee naar je afspraak met de ELP samen met een klevertje van de mutualiteit. Je verwijsvoorschrift geeft je recht op maximum 4 sessies en kan eenmalig verlengd worden door je huisarts met nog 4 sessies.

Waar vind je een ELP?

Nathalie Bellekens werkt bij Coranima als klinisch psycholoog voor kinderen en jongeren. Ze is geregistreerd als ELP bij netwerk Ligant. Je kan met haar een afspraak maken via onze website. Wens je meer info over het project? Contacteer haar dan via nathalie@coranima.be.

1 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven